Blandet

6-klassepensum

av

Hvilken ordklasse tilhører ordene 'liten' og 'stor'?

Adjektiv

Topp- og grunnflaten på et prisme er alltid like store. Sant eller usant?

Sant

Hvis en historiker blir spurt om å tidfeste hvilken periode det var vikingtid i Norge - hva ville han ha svart? A) År 500 - 1100, B) År 800 til 1050, C) År 600 til 1150 eller D) År 700 til 1250

År 800 til 1050

Hva er 8 * 7? (Hvis spørsmålene leses opp høyt, gi de som skal svare maksimalt 10 sekunders tenketid.)

56

Hva er 6 * 7?

42

Hvilket århundre ble den tyske komponisten Johann Sebastian Bach født?

1600-tallet (1685)

Er 'nevneren' over eller under brøkstreken?

Under

Hva kalte Leiv Eiriksson Nord-Amerika?

Vinland

Hva het den berømte herskeren som ble kronet til keiser av Paven i Roma i år 800?

Karl den Store

Hva heter de to planetene som ligger mellom jorden og sola?

Merkur og Venus