Blandet

Apparater og instrumenter

av

Publisert 25.01.2022

Lett oppvarming: Et langt rør heves opp fra en ubåt for å se hva som foregår på overflaten. Hva kalles dette instrumentet?

Et periskop

Hvilken yrkesgruppe har mest bruk for et metronom?

Musikere

Hva heter instrumentet man bruker til å måle radioaktiv stråling med?

Geigerteller

Har man mest bruk for en teodolitt dersom man driver med landmåling, kirurgi eller reparasjon av strengeinstrumenter?

Landmåling

Hvilken tone er den nest tykkeste strengen (5. streng) stemmet til på en "vanlig" gitar?

A

Hva er det fulle navnet til apparatet som ofte bare omtales som "telefaks"?

Telefaksimile

Hva kalles undersøkelsesmetoden hvor det føres inn et rør med kamera og lys på enden inn i kroppen?

Endoskopi

Hva måler man med et pedometer?

Antall skritt (skritteller)

Du kjøper en scanner, og det opplyses om antall "DPI" på esken. Hva står denne forkortelsen for?

Dots per inch

Hva kalles instrumentet som måler dybden i vann ved å sende lydsignaler mot bunnen?

Ekkolodd