Historie

Årstall

av

Hvilket årstall falt 'Skuddene i Sarajevo'?

1914

Hvilket årstall kom Christofer Columbus til Amerika?

1492

Hvilket årtall kom Svartedauden til Norge?

1349

Hvilket årstall ble det innført allmenn stemmerett for kvinner i Norge?

1913

Hvilken kjent krig brøt ut i 1337?

Hundreårskrigen

Hvilket årstall ble unionen mellom Norge og Sverige oppløst?

1905

Hvilket årstall kunne den amerikanske astronauten Neil Armstrong ta sine første steg på månen (som det første menneske noensinne)?

1969

Hvilket årstall sto 'Slaget om Waterloo'?

1815

Hvilket årstall startet og sluttet Den amerikanske borgerkrigen?

1861 - 1865

Hvilket årstall markerer starten på den Franske revolusjon (med bl.a. 'Stormen på Bastillen')? Hint: George Washington blir valgt til USAs første president dette året.

1789