Historie

Den norske kongerekken

av

Publisert 23.02.2021

Hvem regnes for å ha vært Norges første konge?

Harald Hårfagre

Hva het den neste kongen i kongerekken?

Eirik Blodøks

Hvem var mor til Harald Gråfell (Norges 4. konge)?

Gunhild Kongemor

I følge Snorre, hvem var det Håkon Sigurdsson Jarl (Norges 5. konge) gjemte seg for under en grisebinge sammen med trellen sin?

Olav Tryggvason (Norges 6. konge)

Hva het denne trellen?

Tormod Kark

Hvem gikk seirende ut av "Slaget ved Fimreite" i 1184, hvor kong Magnus V Erlingsson falt?

Kong Sverre (Sverre Sigurdsson)

Hva het faren til Magnus V Erlingsson?

Erling Skakke

Hvilken konge, som levde på 1200-tallet, omtales som regel med tilnavnet han fikk for å ha forbedret de norske lovene?

Magnus Lagabøte

Norge hadde ingen konge i perioden 1533 til 1537. Hva er det latinske begrepet som brukes om en slik periode?

Interregnum

Hva var døpenavnet til Haakon VII?

Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel (Både Christian eller Carl holder til å få riktig svar)