Kultur og Samfunn

Donald Duck

av

Donald havner rett som det er i krangel med en av naboene. Hva heter denne naboen?

Nabo Jensen

Hva heter Donald på dansk?

Anders And

Ole, Dole og Doffens tre jentesøskenbarn heter Hetti, Netti og …?

Letti

Hvem grunnla byen Donald og vennene hans bor i? (Andeby)

Kornelius Kvakk

Hva er det engelske navnet på denne byen?

Duckburg

Hva er registreringsnummeret på Donalds bil?

313

Hva er det engelske navnet på B-gjengen?

Beagle Boys

Hvem av Donaldtegnerne omtales ofte som "Den gode tegner"?

Carl Barks

Hva heter Skrue McDucks trofaste sektretær?

Frøken Vable

Donalds søster (som forøvrig er Ole, Dole og Doffens mor), opptrer svært sjelden i tegneserien. Hva heter hun?

Della Duck