Natur og Vitenskap

Dyr og natur

av

Dyr og natur

Ser du ikke skogen for bare trær, eller er denne spørsmålsmiksen lett match for deg?

Publisert 08.06.2018

Hvilke tre viltvoksende treslag finnes det desidert mest av i Norge?

Bjørk, gran og furu

Hvilken bjørneart er den mest tallrike på verdensbasis?

Svartbjørn

Hvor mange kanter har et snøfnugg?

6 (Sekskantet)

Hvilket dyr er du redd for dersom du lider av ophidiofobi?

Slanger

Hva er et annet ord for "læren om dyr"?

Zoologi

Britisk friskus kjent fra TV-programmet "Mann mot natur", som ikke er redd for å gi seg i kast med verken farer eller hva naturen måtte ha å by på hva mat angår.

Bear Grylls (Edward Michael Grylls)

Hva menes det med at en dyreart er endemisk?

Dyrearten er stedegen (finnes bare i et begrenset geografisk område)

Naturlig underverk: Verdens høyeste foss ligger i Venezuela. Hva heter den?

Angelfossen

I Norge finnes det noen hundre moskusfe på Dovrefjell og et tyvetalls individer på Ryøya i Troms. Hvilket land i verden har den største populasjonen av moskusfe?

Canada

Kan du andre navn på de to fugleartene "elvekonge" og "korp"?

Fossekall (elvekonge) og ravn (korp)