Natur og Vitenskap

Eksotiske dyr

av

Saltvannskrokodille

Den skrekkinngytende saltvannskrokodillen er verdens største nålevende krypdyr. Test kunnskapen din om den, og andre eksotiske dyr rundt om på kloden.

Publisert 24.08.2018

I hvilke to verdensdeler lever det saltvannskrokodiller?

Oseania og Asia

En elefant kan veie mer enn a) 5 tonn, b) 7 tonn eller c) 10 tonn?

C) Mer enn 10 tonn

Hvor høy kan en sjiraff bli? a) Nesten 4 meter høy, b) Nesten 6 meter høy, eller c) Nesten 9 meter høy?

B) Nesten 6 meter høy (verdens høyeste sjiraff, levde i en dyrepark i England, og ble 5,8 meter høy).

Hva heter øygruppen hvor verdens eneste haviguanbestand lever?

Galapagosøyene

Hva er det engelske ordet for puma?

Cougar

Hvilket dyr regnes for å være verdens giftigste?

Gul pilgiftfrosk

Hva heter den mest storvokste skilpaddearten i verden?

Havlærskilpadde

I hvilken del av verden finnes det brølaper?

Sør- og Mellom-Amerika

Hva heter den største rovfuglen i skandinavisk fauna?

Havørn

Hvilke tre slangearter finnes det (naturlig) per i dag i den norske faunaen?

Hoggorm, buorm og slettsnok