Blandet

For kryssordnerden

av

Publisert 01.06.2021

Hvor mange bokstaver består en IATA-flyplasskode av?

Tre bokstaver

Kan du nevne minst fem tettsteder i Norge på fire bokstaver med bystatus?

Alta, Bodø, Moss, Odda, Oslo, Otta og Ski

Hva heter kona til "Jeppe på Bjerget"?

Nille

Grunnstoffet Hafnium har fått navnet sitt (byens navn på latin) fra hvilken europeisk storby?

København (Hafnia)

I bibelen er Isak sønn av Abraham og Sara, men hva heter Isaks to barn?

Esau og Jakob

Hva med Labans datter?

Lea

Hva heter den mestselgende mannlige Matteldukken gjennom tidene?

Ken

Hva er et mer folkelig begrep for majuskel?

Stor bokstav

Hvilket radioaktivt grunnstoff har kjemisk symbol Lr?

Lawrencium

Hvilket årstall sto verdens første kryssord (slik vi kjenner det i dag) på trykk i en avis?

1913