Blandet

Fremmedord

av

Hvilket fremmedord passer best i denne setningen: 'Sykehuset ga pasienten ___ behandling'. Homonym, adekvat, intrikat eller empirisk?

Adekvat

Hva vil det si å være 'introvert'?

Innadvent

Fra hvilket språk kommer ordet 'nachspiel'?

Tysk

Hva vil det si å være 'androgyn'?

Å ha både maskuline og feminine trekk.

Hva betyr 'kvasi'?

Uekte / tilsynelatende

Hva vil det si hvis en karakter i en roman omtales som 'fiktiv'?

Oppdiktet

Hva betyr 'primo' og 'ultimo'?

Først og sist.

Ufødt, spebarn, skolebarn eller ungdom. Hvilket av disse fire fasene beskrives dersom man sier 'in utero'?

Ufødt

Vil det være riktig å omtale en professor som 'dilettant'?

Nei

Hva vil det si hvis noe er 'plausibelt'? Eksempel: 'Forklaringen var plausibel'.

Troverdig

Hva er et annet ord for 'suffiks'?

Endelse