Havørn og kongørn er de to største rovfuglene i norsk fauna. Hvilken av de to er aller størst?

Havørn

Hvilken fugl er Norges minste?

Fuglekongen

Hvilken fugl er verdens største?

Struts

Denne fuglen omtales ofte som 'sjøpapegøye'. Kan du et annet navn på denne fuglearten?

Lundefugl

Perleugle, hubro eller snøugle. Hvilken av disse artene finnes i størst antall i norsk fauna?

Perleugle

Hvilken fugl er 'Norges nasjonalfugl'?

Fossekall

Hvilken fugl er verdens minste?

Bikolibri (kolibri gir riktig svar)

Av alle fuglearter i verden, hvilken er den aller raskeste?

Vandrefalk

Hva kalles kona til tiuren?

Røy

Hvilken fugl i norsk fauna har lengst nebb?

Storspoven