Kultur og Samfunn

Helligdager

av

Publisert 30.05.2022

Lett oppvarming: Hvor mange søndager er det i et år?

52

Hvilken helligdag feires 39. dager etter første påskedag hvert år - og hvilken ukedag faller denne dagen alltid på?

Kristi himmelfartsdag. Alltid på en torsdag.

Ifølge den kristne Bibelen, hvem var det som åpenbarte seg for apostlene i pinsen?

Den hellige ånd

Hvor mange hellig- og høytidsdager er det i mai og juni?

Fem (Arbeidernes internasjonale kampdag, Norges grunnlovsdag, Kristi himmelfartsdag, Første- og Andre pinsedag)

Hva var det man i middelalderen kalte en personen som kunne regne ut påskedatoen?

En "computer"

Hva er den tidligste datoen første påskedag kan falle på?

22. mars

Sant eller usant: Kan man få bot for å bråke på en helligdag?

Sant

I hvilken by arrangeres den tradisjonsrike "Nyttårskonserten" første nyttårsdag hvert år?

Wien

Hvor mange helligdager er det mellom 01. juli og 31. desember?

To (Første- og andre juledag)

Ordet "pinse" kommer fra det greske ordet "pentekoste". Hva betyr dette ordet?

Femtiende