Kultur og Samfunn

Hvilket yrke?

av

Publisert 25.07.2018

Hvilken yrkestittel brukes om en person som har utdanning innen bruken av legemidler som selges på apotek?

Farmasøyt

En bøkker driver med bøkring. Hva er et annet ord for dette yrket?

Tønnemaker

Hvilken tittel brukes ofte om en bartender med spesialkompentanse innen tilberedning av ulike kaffedrikker?

Barista

Er det størst sjanse for å finne en aktuar i en papirfabrikk, et forsikringsselskap, eller en bilforretning?

I et forsikringsselskap

Ord på tre bokstaver, for personen som leder et arbeidslag mens de utfører et arbeidsoppdrag.

Bas

Hvilken del av dyret jobber en garver med?

Skinnet

Hva kalles en lege som har kroppens indre organer som fagfelt?

Indremedisiner

Er det størst sjanse for å finne en inspisient på teateret, sykehuset eller på flyplassen?

Teateret

Hva kalles den daglige lederen av et kirkelig fellesråd?

Kirkeverge

Hvilken type pasienter arbeider en onkolog med?

Pasienter med kreft