Universet

Hva er det vanligste grunnstoffet i Universet? (Spørsmål 2).

Publisert 29.08.2022

Hvor mange hydrogenatomer er det i et molekyl vann?

To

Fleip eller fakta: Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet?

Fakta

Hvilken gass fremstilt av hydrogen og nitrogen brukes bl.a. i gjødselproduksjon?

Ammoniakk

Det grønne skiftet: Hydrogen produsert fra strøm, kalles for "grønt hydrogen". Hvilken farge bruker man om hydrogen laget av kull, olje eller naturgass?

Grått hydrogen (og blått, men må ikke nevnes for å gi riktig svar)

Hva heter Toyotas hydrogenbilmodell?

Mirai

Hvilken påstand er korrekt? Hydrogen er en energikilde. Hydrogen er en energibærer.

Hydrogen er en energibærer

Hva er det kjemiske symbolet for hydrogen? Hy, H eller Hg?

H

Hvilken britisk vitenskapsmann oppdaget hydrogenet i 1766, og kalte det "brennbar luft"?

Henry Cavendish

Hvilken fransk kjemiker kom opp med navnet "hydrogen" få år senere?

Antoine Lavoisier

Nevn minst to grunnstoffer som er lettere enn hydrogen?

Hydrogen er det letteste grunnstoffet av alle, så riktig svar er ingen.