Hvilket metall er det vanligste i Jordas overflate?

Aluminium

Kan du et ennet navn på lengegrad 0?

Nullmeridianen eller Greenwichmeridianen

Hva kaller vi superkontinentet som eksisterte før det delte seg til kontinentene vi kjenner i dag?

Pangea

Hvor mange planeter i solsystemet er større enn Jorden?

4

Hva er det latinske navnet på Jorden?

Tellus

Hva består for det meste Jordens indre av?

Jern

Hva kaller vi Jordens dypeste punkt?

Marianegropa

Hvor langt er det rundt ekvator?

ca 40 075 km

Hvor mye prosent av Jordens overflate er dekket av vann?

ca 70%

Hvor gammel Jorden?

4,54 milliarder år