Geografi

Langs Norgeskysten

av

Publisert 18.07.2022

Norges sørligste by ligger i Agder og heter…

Mandal

Kristiansand er oppkalt etter den dansknorske kongen Christian IV. Kan du nevne et av årene han levde?

1577-1648

Hva heter øya som tettstedet Skålevik ligger på?

Flekkerøy

Hvilken norsk låt er disse to tekstlinjene hentet fra: "Hvor verden lå ufarlig, Langs Norges kyst et sted…"?

Neste sommer (deLillos)

Hva heter stedet som ligger helt innerst i Lysefjorden i Rogaland?

Lysebotn

Hvilket år ble det første oljefunnet på norsk sokkel gjort?

1967

Kan du nevne minst en av de tre øykommunene på Vestlandet som er sammenknyttet av "Trekantsambandet"?

Stord, Bømlo og Sveio

Rent geografisk, hva er så spesielt med øya Utvær i Vestland fylke?

Den er Norges vestligste øy

Hvilken by har flyplass på Årø?

Molde (Molde lufthavn, Årø)

Veiholmen er et fiskevær i … kommune?

Smøla kommune

Hva heter den innerste fjordarmen av Trondheimsfjorden?

Beitstadfjorden

Hva heter den karakteristiske fjelltoppen med dyrenavn som ligger like ved Svolvær i Lofoten?

Svolværgeita

Hva heter den store fjorden som ligger mellom Porsangerfjorden og Tanafjorden i Troms og Finnmark fylke?

Laksefjorden