Fullfør neste linje: "Kom, mai, du skjønne milde"…

Gjør skogen atter grønn

Hvilken dag i mai feires Europadagen (EUs unionsdag)?

9 mai.

Tidenes største luftskip tok fyr og havarerte i en ulykke som kostet mange menneskeliv 6. mai 1937. Hva het dette luftskipet?

Hindenburg

Denne dagen faller ofte i mai (men ikke alltid), og betyr (oversatt fra gresk) noe sånt som "femtiende dag". Hvilken merkedag skal vi her frem til?

Første pinsedag

Hvilket land løsrev seg fra det Det osmanske riket, og ble en selvstendig stat 7. mai 1832?

Hellas

Hvilken kjent science-fiction film hadde premiere 25. mai 1977?

Star Wars

Hvilken dato i Mai feires "Veterandagen"?

8 mai (samme dag som Frigjøringsdagen)

Hvilket årstall ble 1.mai innført av Stortinget som offentlig fridag?

1947 (Ble også innført av Quisling i 1942, men opphevet ved frigjøringen i 1945)

I hvilket land ligger "Fjerde mai-plassen"?

Kina

Hvilken dag i mai faller "Gauksmesse"?

1. mai

Til hvilken norsk by må du reise for å besøke friluftsmuseet Maihaugen? (Bonusspørsmål, ekstrapoeng for å vite hva museet opprinnelig het da det åpnet i 1904).

Lillehammer (Maihaugen - De Sandvigske Samlinger)