Blandet

Merkedager

av

Publisert 28.01.2020

28. januar markeres den såkalte "Databeskyttelsesdagen" hvert år. Hva er det engelske navnet på denne dagen?

Data Privacy Day

Hvilke ukedag faller 2. pinsedag på hvert år?

Mandag

I hvilken av årets 12 måneder feires det morsdag?

Februar (den andre uken i februar)

Hva med farsdag?

November (den andre uken i november)

Hva er et annet navn for "Alle hjerters dag"?

Valentinsdagen

Hvilken dato faller denne dagen på hvert år?

14. februar

FN-dagen markeres 24. oktober. Hvilken sak er det FN ønsker det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot den 31. mai (en FN-dag)?

Verdens tobakksfrie dag

I hvilken by ligger FNs hovedkvarter?

New York

Hvilken dato kapitulerte Nazityskland (Frigjøringsdagen)?

8. Mai 1945

Hvilken gammel keltisk høytidsdag feires på datoen midt mellom vintersolverv og vårjevndøgn?

Imbolg