Historie

Middelalderen

av

Publisert 12.10.2021

Hvilken by var det nordmennene kalte Jorsal på Sigurd Jorsalfares tid?

Jerusalem

Hvor hadde paven sete i perioden 1309 til 1377?

Avignon

Under hvilket tilnavn var "Johan uten land"-s eldre bror (konge av England fra 1189 til 1199) kjent under?

Rikard Løvehjerte

Hvilken periode tror historikere at svartedauden herjet i Europa? 1287-1293, 1347-1353, 1373-1378 eller 1412-1418?

1347-1353

Med hvilket våpen var waliserne kjent for å være Europas beste krigere i middelalderen?

Langbue

Hvem ble kronet som tysk-romersk keiser av pave Leo III i år 800?

Karl den store

Hva var "reconquista"?

Navnet som ble brukt på den kristne gjenerobringen av Den iberiske halvøy fra maurerne

Hvilken union ble Norge en del av i på slutten av 1300-tallet?

Kalmarunionen

Det første korstog til "Det hellige land" tok til i 1095. Hvor mange store (nummererte) korstog fant etterhvert sted?

9 (Det niende korstog var det siste)

For hvilket rike tjenestegjorde Harald Hardråde som leiesoldat før han senere ble Norges konge?

Bysants (Det østromerske rike)