Natur og Vitenskap

Miljø og forurensning

av

Forurensning

Hvordan står det til med kunnskapen om miljøvern, forurensning og klima? Finn det ut i denne varierte kvissen.

Publisert 21.11.2018

Hva kalles den delen av stratosfæren som beskytter oss mot farlig ultrafiolett stråling?

Ozonlaget

Hva står forkortelsen NOx for?

Nitrogenoksider

Hva kalles den delen av bensinbilers eksosanlegg som ble påbudt på alle nye biler i 1989 i Norge?

Katalysator

Omtrent hvor stor del andel av verdens dyre- og plantearter holder til i regnskoger?

Femti prosent

Hvilket årstall fant Tsjernobyl-ulykken sted?

1986

Hva tror forskerne at mesteparten av mikroplasten i havet kommer fra?

Bildekk

Hvilken gass står for det høyeste klimagassutslippet fra norsk jordbruk?

Metan (fra dyrenes fordøyelse)

I hvilket land ligger Europas største kullkraftverk?

Polen (Bełchatów kraftverk)

Hva er den kjemiske formelen for karbondiosid?

CO2

Hva var fornavnet til den franske forskeren som betegnelsen Becquerel er oppkalt etter?

Antoine Henri (Bare Henri gir også riktig svar)