Historie

Norgeshistorien

av

På hvilken side sto Danmark-Norge under Napoleonskrigene?

På Napoleons side (Etter 'Flåteranet' i 1807)

Hvilket politisk parti er det eldste i Norge?

Venstre

Knud Bergsliens berømte maleri 'Birkebeinerne' fra 1869 viser to væpnede menn med ski på beina, hvorpå den ene bærer på et lite barn mens de flykter fra 'baglerne'. Hvem var det lille barnet?

Håkon IV Håkonsson (Norges konge fra 1217-1263)

Hva heter det første oljefeltet på norsk sokkel som kom i produksjon etter at det ble funnet olje utenfor Norge?

Ekofiskfeltet

I hvilken traktat, undertegnet av den svenske og den danske kongen i januar 1814, var en av betingelsene at Danmark avsto Norge til Sverige?

Kieltraktaten

Hvilken norsk konge falt i slaget ved Stamford Bridge i 1066?

Harald Hardråde

Denne dansk-norske sjøhelten fra Trondheim ble i 1715 adlet under navnet 'Tordenskiold'. Hva var hans fulle navn?

Peter Wessel Tordenskiold

Hvem ble utnevnt til 'rikskommissær' i Norge da landet ble okkupert av Tyskland under Andre verdenskrig?

Josef Terboven

Hvilken dato ble den tyske krysseren 'Blücher' senket i Drøbaksundet?

9. April (1940)

Hvilken norsk politiker på 1800-tallet, blir ofte omtalt som 'den norske parlamentarismens far'?

Johan Sverdrup