Kultur og Samfunn

Norsk politikk

av

Publisert 09.09.2020

Hvem har vært Norges lengstsittende statsminister etter Andre verdenskrig?

Einar Gerhardsen

Hvilket parti har "På lag med framtida" som slagord?

Venstre

Oscar Torp var statsminister i Norge fra 1951 til 1955. Hvilket parti representerte han?

Arbeiderpartiet

Hvilken Høyrepolitiker med fornavn Jo, var stortingspresident fra 1985 til 1993?

Jo Benkow

Hvilket år ble partiet Rød Valgallianse (RV) nedlagt? 1997, 2007 eller 2013?

2007

Carl I. Hagen ble valgt inn på Stortinget for første gang i 1974. Hva het partiet han representerte den gang?

Anders Langes Parti

Hvilket norsk politisk parti har slagordet "For de mange, ikke for de få"?

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Hvem omtales som "parlamentarismens far" i Norge?

Johan Sverdrup

Hva heter ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne (MDG)?

Grønn Ungdom

Hvem var leder i Venstre fra 1993 til 2010?

Lars Sponheim