Geografi

Norske fjorder

av

Sist oppdatert 13.10.2023

Lett oppvarming: Hva heter Norges lengste fjord?

Sognefjorden

Ved hvilken fjordarm til Trondheimsfjorden ligger Steinkjer?

Beitstadfjorden

I hvilken norsk katastrofefilm fra 2015 utløser et ras en enorm flodbølge innover Geirangerfjorden og treffer tettstedet Geiranger?

Bølgen

Odda ligger innerst i hvilken sidefjord til Hardangerfjorden?

Sørfjorden

Hva heter den lengste fjorden i Troms og Finnmark fylke?

Porsangerfjorden

I hvilken fjord ble de tyske jagerne "Wilhelm Heidkamp" og "Diether von Roeder" senket under Andre verdenskrig?

Ofotfjorden

Innerst i hvilken fjord ligger Gudvangen?

Nærøyfjorden

Hva heter den største øya i Indre Oslofjord?

Håøya

Veøya har en rik historie som strekker seg tilbake til norrøn tid, hvor beliggenheten gjorde den gunstig for skipstrafikk. I 1970 ble øya Norges første landskapsvernområde. I hvilken fjord ligger denne øya?

Romsdalsfjorden

Kan du navnet på minst en av de to fjordene ved Halden som markerer riksgrensen mellom Norge og Sverige?

Iddefjorden og Ringdalsfjorden