Blandet

November

av

November

Hvorfor ble det gjort endringer i Grunnloven den 4. november 1814 (den såkalte novembergrunnloven)?

Norge inntrådte i union med Sverige

Den norske handelstanden har for lengst kastet seg på det amerikanske handlefenomenet "Black Friday". Hvilken årlig begivenhet bestemmer hvilken fredag i november denne handledagen faller på?

Black Friday er dagen etter Thanksgiving (som alltid faller den fjerde torsdagen i november).

Hvor mange dager er det i november?

Tretti

Hva kaltes de kvinnelige forkjemperne for stemmerett som ble møtt med fysisk vold under demonstrasjonene i London den 18. november 1910. En dag som for ettertiden fikk navnet "Black Friday".

Suffragetter

Hva heter den årlige kampanjen for menns helse i November, hvor det å gro bart i november står sentralt for å spre budskapet?

Movember

Hva står første bokstav i svaret på forrige spørsmål for?

M for moustache

November kommer av det latinske ordet novem. Hva betyr dette oversatt til norsk?

Ni (Ikke elleve som man kanskje skulle tro. November var nemlig ikke romernes ellevte måned, men den niende.)

I hvilket århundre fant "Stockholms blodbad" sted den 7. til 10. november?

1500-tallet (1520)

Hvilket amerikansk rockeband hadde en superhit på starten av 90-tallet med låten "November Rain"?

Guns N'Roses

Hvor foregikk den tragiske Kings-Bay-ulykken den 5. november 1962, hvor 21 mennesker mistet livet?

På Svalbard

Publisert 16.11.2018