Blandet

Økonomiske ord og uttrykk

av

Hva vil det si å være insolvent?

Ikke i stand til å betale sin gjeld

"G" er en vanlig forkortelse for …?

Grunnbeløpet i folketrygden

Er du skyldig, eller er det noen andre som skylder deg penger dersom du er debitor?

Du er skyldig

Er gebyrer og andre kostader tilknyttet et lån inkludert når banken forteller deg hva nominell rente er?

Nei

Hvilket uttrykk brukes for å beskrive at prisnivået på varer og tjenester i et samfunn synker?

Deflasjon

Hva står forkortelsen OTP for?

Obligatorisk tjenestepensjon

Begrepet "fusjonering" brukes ofte for å beskrive to selskaper som slår seg sammen. Hva vil det da si hvis et selskap "fisjonerer"?

Selskapet deles opp

I forbindelse med inkasso, hva betyr begrepet "hovedstol"?

Det opprinnelige kravet (før renter er påløpt)

Hvilket lånetype, serielån eller annuitetslån, koster mest gjennom lånets levetid i form av renter (ved lik løpelengde)?

Annuitetslån

Hva står forkortelsen KPI for?

Konsumprisindeks