Historie

Opplysningstiden

av

Publisert 14.08.2023

Lett oppvarming: Hvilken av følgende historiske personer har ingenting med Opplysningstiden å gjøre: David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Thomas Cromwell eller Voltaire?

Thomas Cromwell

Hvilken tysk filosof skrev boken "Kritikk av den rene fornuft" ("Kritik der reinen Vernunft")?

Immanuel Kant

Hvilken fransk fengselsfestning ble stormet den 14. juli 1789 under utbruddet av Den franske revolusjon?

Bastillen

Hvilke to nordnorske byer fikk bystatus (byrettigheter) samme år (som de første i landsdelen)?

Vardø og Hammerfest

Hva heter den kjente komedien skrevet av Ludvig Holdberg, hvor stykkets hovedperson hele tiden hevder han har så mye å gjøre, men i realiteten får lite eller ingenting gjort?

Den stundesløse

Nevn et årstall Ludvig Holberg levde?

1684-1754

Hva er det engelske begrepet for "Opplysningstiden"?

Age of Enlightenment (Age of Reason, godkjennes også som riktig svar)

Hva er et annet ord for erfaringsfilosofi?

Empirisme

Hvem regnes for å være den fremste engelske filosofen innen denne retningen? (forrige spørsmål)

John Locke

Hvilket år døde "Solkongen" Ludvig XIV av Frankrike?

1715