Kultur og Samfunn

Renter og inflasjon

av

prosent

Publisert 26.09.2022

Lett oppvarming: Hvilket virkemiddel bruker sentralbankene for å dempe inflasjonen?

De øker rentene

Hva er et annet ord for Signalrenten?

Styringsrenten

Rentes rente: Sigrid har 100 000,- kroner i banken til 1 prosent rente. Hvor mange penger har hun på konto to år senere?

102010,- kroner

Forkortelsen "KPI" nevnes ofte i sammenheng med inflasjon. Hva står "KPI" for?

Konsumprisindeksen

Hva heter den norske sentralbanksjefen?

Ida Wolden Bache

Hvilket begrep brukes for å angi den absolutte forskjellen mellom to prosentverdier?

Prosentpoeng

Hva heter den amerikanske sentralbanken?

Federal Reserve (Bare "Fed" holder også til å gi riktig svar)

Per har i 2021 betalt 100 000,- kroner i renter på huslånet sitt. I kroner og øre, hvor mye mindre vil han måtte betale i skatt for dette inntektsåret enn om han ikke hadde gjeld?

22 000,- kroner

Hva lå den norske styringsrenten på under andre halvår av 2020 og første halvår av 2021?

0 prosent

Hvilket år gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs?

2008