Historie

Revolusjoner

av

Publisert 28.06.2018

Hva var slagordet under Den franske revolusjon?

Frihet, likhet og brorskap

Hva kaller vi revolusjonen som tok til på 1700-tallet med oppfinnelser som blant annet "Spinning Jenny"?

Den industrielle revolusjon

Hvor mange kolonier slo seg sammen og startet den amerikanske uavhengighetskrigen i 1775?

13 kolonier

Ble den russiske tsaren styrtet under "Februarrevolusjonen" eller "Oktoberrevolusjonen" i 1917?

Februarrevolusjonen

Hvem grunnla bolsjevikpartiet som tok makten i Russland etter sistnevnte revolusjon?

Vladimir Lenin

Hvilken tittel hadde statsoverhodet i Iran før Den iranske revolusjon i 1979?

Sjah

I hvilket land fant Kulturrevolusjonen sted?

Kina

Hvem ledet Frankrike under den såkalte "Skrekkveldet"-perioden av Den franske revolusjon?

Maximilien de Robespierre (Bare Robespierre er nok for å gi poeng)

I hvilket land fant Saur-revolusjonen sted?

Afghanistan

I hvilket land fant Nellikrevolusjonen sted?

Portugal