Hva kaller vi gjerne en astronaut fra Russland?

Kosmonaut

Hva kaller vi gjerne en astronaut fra Kina?

Taikonaut

Sovjetunionen satte verdens første satelitt i bane rundt jorden den 4. oktober 1957. Hva het denne?

Sputnik 1

Når var sist et menneske besøkte månen?

14 desember 1972

Apollo programmet fikk sitt navn fra hva?

En gresk gud

En hund var det første pattedyret i bane rundt jorden. Hva var navnet på hunden?

Laika

Hva heter roveren som landet på Mars 6 august 2012?

Curiosity

Hvem var det første menneske til å reise ut i rommet?

Yuri Gagarin

Hva var grunnen til at Apollo 13 måtte avbryte ferden til månen og vende tilbake til jorden?

En eksplosjon i en oksygentank

Hvor mange mennesker har gått på månen?

12