Kultur og Samfunn

Sedler og mynter

av

Publisert 10.01.2019

Hvilket motiv er avbildet på de nye norske hundrekronerssedlene som ble tatt i bruk i 2017?

Et vikingskip (Gokstadskipet)

Hva med tohundrekronersseddelen som ble tatt i bruk samme år?

En torsk

Tegneserier: Hva heter heksen som stadig vekk forsøker å stjele lykketiøringen fra Onkel Skrue?

Magica fra Tryll

Hva planlegger hun å bruke mynten til dersom hun noengang skulle klare å stjele den fra ham?

Å smelte den om til en amulett, som skal gjøre henne i stand til å forvandle alt hun rører ved til gull

Hvilket år ble den norske tiøringen tatt ut av sirkulasjon? 1981, 1991 eller 1995?

1991

Hadde vi tikronerseddeler i bruk i Norge i 1983?

Ja

Bakrunnen er hvit, men hvilken farge pryder både valør og hovedmotivet på 10-euroseddelen?

Rød

Hvilken valør har den største euroseddelen?

500 euro (Merk: Seddelen trykkes ikke lenger, men er per 2019 fortsatt gyldig som betalingsmiddel).

Hvor mange av dagens (gyldige) norske mynter har hull i midten?

To (En- og femkroningen)

Hvor mange skilling gikk det på en spesidaler på midten av 1800-tallet i Norge?

120