Er forkjølelse en virusinfeksjon eller en bakterieinfeksjon?

Virusinfeksjon

I hvilket år kom Svartedauen til Norge?

1349

Kan du annet navn for Cøliaki?

Glutenallergi

Hva kaller vi læren om sykdommer?

Patologi

Hvilken populær type medikamenter betyr ironisk nok "mot liv" ?

Antibiotika

Hva står HIV for?

Human Immunodeficiency Virus

Ordet 'syk' stammer fra det norrøne ordet 'sjukr' som betyr hva da?

Bekymret, sørgende

Kan du et annet navn på osteoporose?

Beinskjørhet

Hva skal du mest sannsynlig undersøke hvis du skal til en kardiolog?

Hjertet

Hva kaller vi en sykdom som varer over lengre tid og ofte livet ut?

Kronisk sykdom