Hvor mange epler gir ekspeditøren i butikken deg, hvis du ber om å få kjøpe et dusin?

Tolv

Hvor mange nuller er det i én milliard?

Ni

Tilbake til eplene i spørsmål 1: Hvor mange epler ville du ha fått dersom du ba om et gross?

144 epler (12 dusin)

Hva finner du hvis du deler en persons høyde på vekt opphøyd i annen?

Kroppsmasseindeksen (BMI)

Hvilket tall representerer romertall D?

500

'Rådhusplassen' er den dyreste gata i Monopol. Hvor mange monopolpenger må du bla opp for å kjøpe den?

8000,-

Hvilket tall representerer tegnet som ser ut som et liggende åttetall?

Uendelig

Hvor mange stortingsrepresentanter 'sitter' det på Stortinget?

169

Data: Hvor mange bits er det i en byte?

Åtte

Hvor lang (i meter) er en engelsk mil?

1609 meter (1600 godtas som riktig svar)