Publisert 01.11.2022

Lett oppvarming: Hva heter det viktigste mannlige kjønnshormonet?

Testosteron

Hvilken muskel utgjør sammen med biceps de to store musklene i overarmen?

Triceps

Kan du med et annet ord beskrive hva kadens i løping er?

Stegfrekvens

Hva kalles bygg hvor oksygeninnholdet i luften kan reduseres i den hensikt å bedre prestasjonen hos utøvere i ulike utholdenhetsidretter?

Høydehus

Du melder deg på en HIIT-gruppetime på det lokale treningssenteret. Hva står "HIIT" for i denne sammenhengen?

High Intensity Interval Training

Hvilket begrep på A brukes for å beskrive den høyeste treningsintensiteten du kan ha uten at det hoper seg opp med melkesyre?

Anaerob terskel

Hva er forresten et annet ord for melkesyre?

Laktat

Hvilke muskler på P, har blant annet som jobb å være hofteleddsbøyere?

Psoas

Hva er faguttrykket for stoffskifte?

Matabolisme

Hva kalles knebøyvarianten hvor stangen befinner seg på forsiden av halsen under utførelse av øvelsen?

Frontbøy