Kultur og Samfunn

UNESCOs verdensarvsteder

av

Publisert 26.07.2023

Ruinene av hvilken inkaby i dagens Peru står på UNESCOs verdensarvliste?

Machu Picchu

Circumferensen er en del av hvilket norsk verdensarvsted?

Røros bergstad og Circumferensen

Hva står forresten forkortelsen UNESCO for?

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Hvilket korallrev regnes for å være verdens største?

Great Barrier Reef (Australia)

I hvilket land ligger “Den historiske byen Nessebar”, som ble innlemmet i UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder i 1983?

Bulgaria

I hvilket fylke ligger de fire norske punktene i Struves meridianbue?

Troms og Finnmark

I nærheten av hvilken dansk by ligger Kronborg slott?

Helsingør

Hvilken kraftstasjon i dagens Vestfold og Telemark fylke, var da det ble startet opp i 1911, verdens største kraftverk?

Vemork (er en del av verdensarvstedet Rjukan–Notodden industriarv)

I hvilket afrikansk land befinner ruinene av oldstidsbyen Karatago seg?

Tunisia

Hvilket tettsted er kommunesenter i Vega kommune?

Gladstad