Klar for et nytt tiår? Test kunnskapen om det kommende året.

Publisert 30.12.2019

2020 er ikke bare et nytt år, det er innledningen til et nytt tiår. Hva er et annet ord for tiår?

Desennium (eller dekade)

I hvilket land går finalen i Eurovision Song Contest 2020 av stabelen?

Nederland (Rotterdam)

Hvilket fylke er det største i Norge etter flatareal fra og med datoen 01.01.2020?

Troms og Finnmark

Innenfor grensene til hvilket fylke ligger Sognefjorden etter 01.01.2020?

Vestland fylke

Hvilket fylke ligger Valdres i etter 01.01.2020?

Innlandet fylke

Hvor arrangeres de olympiske sommerlekene i 2020?

Tokyo i Japan

De første moderne olympiske sommerlekene ble arrangert i Athen en gang på 1800-tallet, hvilket nummer er årets sommer-OL i rekken?

Årets sommer-OL blir det 32. i rekken

Hvor mange dager består februar 2020 av?

29 dager (2020 er et skuddår)

Apropos skuddår. Hvilket land innførte (visstnok) i 1288 en lov som ga menn en bot dersom en kvinne fridde til dem på skuddårsdagen, hvorpå de avslo tilbudet?

Skottland

Hva er det engelske ordet for "skuddår"?

Leap year