Historie

Andre verdenskrig

av

Hvilket årstall angrep japanerne den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor?

1941

I tiden mellom første og andre verdenskrig bygget Frankrike et omfattende forsvarsverk bestående av fort, tunneler og bunkere på grensen mot Tyskland. Hva het dette forsvarsverket?

Maginotlinjen

Hvilket land ble angrepet av Sovjetunionen 30. november 1939, og hva blir denne krigen kalt?

Finland. "Vinterkrigen".

Hvilket årstall ble FN opprettet?

1945

Hvem tiltrådte som fransk statsminister i 1944?

Charles de Gaulle

Med kanonene på hvilken norsk festning, ble den tyske krysseren "Blücher" senket 9.april 1940?

Oscarsborg festning

Hvilken avtale (traktat) regnes som en av hovedårsakene til at det tyske folk lot Hitler komme til makten i mellomkrigsårene?

Versaillestraktaten

Hvilken tysk hærfører var kjent under navnet "Ørkenreven"?

Erwin Rommel

Hvem var president i USA når atombomben ble sluppet over Hiroshima?

Harry S. Truman

Hvem var øverstkommanderende for de allierte styrkene under "D-dagen"?

Dwight D. Eisenhower

Foregikk tyskernes operasjon "Case Blue" ("Fall Blau" på tysk) på østfronten i områdene rundt Leningrad, Moskva eller Stalingrad?

Stalingrad

Hvilket årstall foregikk denne offensiven (forrige spørsmål)?

1942

Hvem var keiser i Japan under Andre verdenskrig?

Keiser Hirohito

Kampene ved Monte Cassino i 1944, var avgjørende for frigjørelsen av hvilken europeisk storby?

Roma

Hva het de to norske panserskipene som ble senket av tyske jagere ved angrepet på Narvik i 1940?

Eidsvold og Norge

Leif Andreas Larsen ble for sin enestående innsats for Norge og de allierte bl.a. tildelt Krigskorset med sverd to ganger. Hvilket kallenavn var han kjent under?

Shetlands-Larsen

Angrepet på hvilken øy var det de allierte styrkene forsøkte å forlede tyskerne fra å tro at de skulle innlede, ved å plassere falske dokumenter på et utkledd lik i operasjon "Mincemeat"?

Sicilia

Hva heter det åslendte skogkledde området hvor tyskernes siste store offensive operasjon på vestfronten under Andre verdenskrig fant sted?

Ardennene

Hva slags rolle hadde Vasily Zaitsev i den sovjetisk hæren?

Skarpskytter

Hva het den tyske krypteringsmaskinen, som bl.a. Alan Turing var med på å knekke, slik at de allierte etterhvert fikk tilgang til mange av tyskernes hemmelige planer?

Enigma

Hva var så spesielt med "Doolittle-raidet" utført av amerikanerne i 1942?

Det var det aller første bombeflyangrepet mot det japanske fastlandet i krigen