Historie

Andre verdenskrig

av

Hvilket årstall angrep japanerne den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor?

1941

I tiden mellom første og andre verdenskrig bygget Frankrike et omfattende forsvarsverk bestående av fort, tunneler og bunkere på grensen mot Tyskland. Hva het dette forsvarsverket?

Maginotlinjen

Hvilket land ble angrepet av Sovjetunionen 30. november 1939, og hva blir denne krigen kalt?

Finland. "Vinterkrigen".

Hvilket årstall ble FN opprettet?

1945

Hvem tiltrådte som fransk statsminister i 1944?

Charles de Gaulle

Med kanonene på hvilken norsk festning, ble den tyske krysseren "Blücher" senket 9.april 1940?

Oscarsborg festning

Hvilken avtale (traktat) regnes som en av hovedårsakene til at det tyske folk lot Hitler komme til makten i mellomkrigsårene?

Versaillestraktaten

Hvilken tysk hærfører var kjent under navnet "Ørkenreven"?

Erwin Rommel

Hvem var president i USA når atombomben ble sluppet over Hiroshima?

Harry S. Truman

Hvem var øverstkommanderende for de allierte styrkene under 'D-dagen'?

Dwight D. Eisenhower

Foregikk tyskernes operasjon "Case Blue" ("Fall Blau" på tysk) på østfronten i områdene rundt Leningrad, Moskva eller Stalingrad?

Stalingrad

Hvilket årstall foregikk denne offensiven (forrige spørsmål)?

1942

Hvem var keiser i Japan under Andre verdenskrig?

Keiser Hirohito

Kampene ved Monte Cassino i 1944, var avgjørende for frigjørelsen av hvilken europeisk storby?

Roma