Publisert 25.04.23

Lett oppvarming: Hva er det man mener når man sier en "kæll" i Fredrikstad?

En mann

Hva sier man som regel i stedet for å "snakke" på fredrikstadsdialekt?

Å preke

Hva er det man kaller "blaudis" i Kristiansand?

Bløtkake

Oversett denne setningen fra kristiansandsdialekt til bokmål: "Å mye æ o?".

Hvor mye er klokka?

Hvor i Norge er det stor sjanse for å høre uttrykk som "grævligt", "potla" og "løye"?

På Jæren (Rogaland godkjennes også som riktig svar)

Hva er det en trøder egentlig mener når han sier at han er "klar"?

Sliten

Hva er det man kaller "leirkaill" i Trøndelag?

Hestehov (leirfivel)

Hva med "hainnhoinn"?

Hannhund

Hva er et annet ord for "kjedelig" i Innlandet fylke?

Kjett

Hva er det en ranværing mener når vedkommende sier "kørv"?

Gutt

Hva vil det si å sette "hykkas" på noen i Stavanger?

Å sette kråkfot på noen

Hva betyr "merrasig" på Eikerdialekt?

Å snakke uavbrutt i ett sett

Et gammelt begrep som fortsatt brukes noen steder i Norge er "barnsøl". Hva er et mer vanlig uttrykk å beskrive det samme i 2023?

Barnedåp