Historie

1500-tallet

av

Publisert 02.05.23

Lett oppvarming: Hvilken nasjonalitet hadde den berømte "armadaen" som måtte gi tapt i sitt forsøk på å invadere England ved flere anledninger dette århundret?

Spania ("Den spanske armadaen")

Hvem gikk hardt ut mot den katolske kirkens avlatshandel, og utstedte i 1517 95 teser mot denne praksisen?

Martin Luther

Hvilken italiensk billedhugger og maler ferdigstilte i 1504 den berømte statuen "David" i Firenze?

Michelangelo (Michelangelo Buonarroti)

Norge, Sverige og Danmark var alle med i Kalmarunionen ved inngangen til 1500-tallet. I 1521 ledet Gustav Vasa et opprør som førte til at Sverige gikk ut av unionen. Dette betydde slutten for Kalmarunionen og den danske kongen sto kun igjen med unionen Danmark og Norge. Hvem var dansk-norsk konge ved dette årstallet?

Christian II

Hvem skrev "Fyrsten" som ble utgitt i 1532. En bok spekket med gode tips og råd til datidens herskere.

Niccolò Machiavelli

Denne kjente holmen utenfor en av Norges største byer var kloster frem til 1537. Hundre år senere ble den tatt i bruk som festning og fengsel. Hvilken holme skal vi her frem til?

Munkholmen (Trondheim)

Hennes liv og død har vært gjenstand for mange bøker, filmer og skuespill. Hva het Kong Henrik VIIIs andre hustru, som ble henrettet i 1536?

Anne Boleyn

Hva heter borgen i London som ble brukt til rettersted (stedet hvor henrettelsen fant sted)?

Tower of London

Hvilken fransk teolog og reformator var det Hugenottene fulgte læren til?

Jean Calvin

Hvilken britisk dronning fra dette århundret hadde tilnavnet "Jomfrudronningen"?

Elizabeth I

Tips! God husketeknikk for å gjøre det bedre på quiz: Loci-metoden.