Hva heter den største flyndrefisken som finnes langs Norskekysten?

Kveite

Dette fiskeslaget er enda mer utbredt i vårt naboland Sverige, og heter 'Pike' på engelsk. Hvilket fiskeslag skal vi frem til?

Gjedde

Bestiller du denne fisken på restaurant i et engelskspråklig land, må du be om en 'cod'.

Torsk

Dette storvokste haiarten liker seg (i motsetning til andre haier) best langt nord. Den holder til på dypt vann. I norske fjorder er det tatt et eksemplar på over tusen kilo.

Håkjerring

Innlandsfisk som sjelden blir mye over et kilo tung. Det største eksemplaret som er fanget på stang i Norge veide 3,17 kg (rekorden er fra 1965). Et annet navn på arten er 'skjebbe'.

Abbor

Kan du et annet navn på 'Marulk'?

Breiflabb

Hva kalles en rødnebb som har skiftet kjønn?

Blåstål

Hvilken av de tre steinbitartene som finnes i Norge kan potensielt bli størst?

Blåsteinbit

Denne fiskearten ligger ofte nedgravd i sanden på lur etter bytte. Er man så uheldig å tråkke på den, kan man bli stukket av en giftpigg. Det vitenskapelige navnet på fisken er Trachinus draco.

Fjesing

Hvilken fisk i Bromsmefamilien er den eneste som lever i ferskvann?

Lake