Sant eller usant? Katter bruker værhårene til å sjekke temperaturen i været.

Usant

Hvilken av disse katterasene har minst hår på kroppen? Bengal, Sphynx, Egyptisk mau eller Russisk blå?

Sphynx

Hva heter postmann Pats svarte og hvite katt?

Miss (Det engelske navnet ‘Jess’ gir også poeng)

Hvor mange værhår har en vanlig norsk skogkatt på hver side av snuten? 6, 12, 16 eller 20?

12 (24 tilsammen)

Hvilket land kommer katterasen ‘Siameser’ fra?

Thailand (Landet het tidligere Siam)

Hva var den franske katten ‘Félicette’ kjent for?

Første katt i verdensrommet (og den eneste til å overleve reisen tur/retur)

Hvordan vil du beskrive formen på ansiktet til en perserkatt?

Flatt

Hva heter verdens minste kattedyr?

Rustflekkatt

Hvis en amerikaner prater om katterasen ‘wegie’, hvilken rase tenker han på?

Norsk skogkatt

Hva er så spesielt med pelsen til katterasen ‘Selkirk Rex’?

Den er krøllet