Hva kalles det danske flagget?

Dannebrog

Hvilke 6 farger finnes i flagget til Sør Afrika?

Sort, gul, grønn, hvit, rød og blå

Hva har flaggene til Kypros og Kosovo til felles?

Begge inneholder et kart/omriss av landet

Hvor mange stjerner inneholder flagget til Australia?

6

Hvilken nasjon har et flagg som kalles Union Jack?

Storbritania

Det er kun ett land i verden som har et flagg som ikke er rektangulært eller firkantet - hvilket?

Nepal

Hvilke farger har flagget til Sierra Leone?

Grønt, hvitt og blått

Hva kalles flagg som brukes som nasjonaltegn for et lands militære sjøstyrker?

Orlogsflagg

Hviilket land har et flagg med en AK47 automatgevær?

Mozambique

Hvilket land har et flagg med en rød drage over hvitt og grønt?

Wales