Historie

Vikinger

av

Det sies at vikingtiden startet når vikinger angrep og plydret et kloster på denne "Hellige Øya"?

Lindisfarne i England

I hvilket år skjedde angrepet på Lindisfarne?

793

Hvilken oppdageren landet i Nord-Amerika lenge før Christopher Columbus?

Leiv Erikson

Hva kalte vikingene landområdet som i dag heter Newfoundland?

Vinland

Hva kaltes det når vikingene samlet for å blant annet bestemme lover og dømme kriminelle?

Ting

Jorvik var det norrøne navnet på denne byen som var svært viktig for vikingene, hva heter byen i dag?

York

Hva heter den tegnede vikingen med en kone som heter Gyda?

Hårek

Hva kalte man en dikter og historieforteller under vikingtiden?

Skald

Hva ble Eric Haraldsson også kalt?

Eric Blodøks

Vikinghjelmer slik vi kjenner dem fra blant annet moderne illustrasjoner og popkultur har èn stor forskjell fra slik de egentlig så ut, hvilken?

De fleste har horn, noe som ikke var tilfellet