Geografi

Flateinnhold

av

Hva heter den største øya i Middelhavet?

Sicilia

Hvilket land er det største på det Afrikanske kontinentet?

Algerie

Målt etter areal, er USA større eller mindre enn Kina?

Større

Hva heter det største av de fire vestlandsfylkene (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland)?

Sogn og Fjordane

Er Danmark større eller mindre enn Sveits? (Hvis vi ser bort fra bilandene Grønland og Færøyene)

Større

Hva heter den største av de åtte ‘Kanaløyene’ (Den Engelske Kanal)?

Jersey

Hva heter den nest største? (fra forrige spørsmål)

Guernsey

Hvilket av de tre baltiske statene har størst flateinnhold?

Litauen

Hva heter Sveriges største øy?

Gotland

Fleip eller fakta? Russland har større flateinnhold enn nummer to og tre på listen (over de største landene i verden)

Fleip

(Publisert 25.10.2017 - Sist oppdatert 25.10.2017)