Lett oppvarming: Hva heter parken hvor Øyafestivalen har vært arrangert i siden 2014?

Tøyenparken

Fra hvilken innsjø har Akerselva sitt utspring?

Maridalsvannet

Hvem overtok som ordfører etter Fabian Stang i 2015?

Marianne Borgen

Oslo er i en særstilling i Norge, ved at den utgjør både en kommune og et fylke. Hvilke tre fylker grenser Oslo *fylke* til?

Akershus, Buskerud og Oppland

Hvor gammel er de eldste delene av Akershus festning? A) Mer enn 700 år gammel B) Mer enn 500 år gammel C) Mer enn 300 år gammel

A) Mer enn 700 år gammel

Hva heter Oslos høyeste punkt?

Kjerkeberget (631 meter over havet)

Som kommune grenser Oslo til 10 andre kommuner. Hva heter den mest folkerike av nabokommunene?

Bærum

Hvem regnes vanligvis for å være Oslos grunnlegger?

Harald Hardråde

Oslos kommunevåpen viser en sittende St. Hallvard med en kvernstein i høyre hånd. Hva har han i den andre hånden?

Tre piler (Bare "piler" gir også riktig svar).

Hva er bakgrunnen for stedsnavnet 'Tjuvholmen'?

Stedet ble brukt som rettersted

(Publisert 20.10.2017 - Sist oppdatert 20.10.2017)