Historie

Første verdenskrig

av

Publisert 27.04.2021

Lett oppvarming: Var Frankrike en del av Sentralmaktene eller Ententemaktene?

Ententemaktene

Når foregikk den Første verdenskrig (årstall start-slutt)?

1914 til 1918

Hvem var det som ble skutt under "Skuddene i Sarajevo"?

Franz Ferdinand (Kronprins og erkehertug av Østerrike-Ungarn. Tittelen er ikke nødvendig for å gi riktig svar).

Hvor gammel var han da han ble myrdet? (Forrige spørsmål).

50 år

Tyskland var et keiserdømme før og under første verdenskrig, hvilken styreform endret landet til etter at konflikten var over?

Republikk

Hvem var keiser av Tyskland i tidsrommet krigen foregikk?

Vilhelm II

Hvilket imperium ble styrt fra dagens Tyrkia under denne krigen?

Det osmanske rike

Hva var grunnen til at Russland avsluttet sin deltagelse i konflikten i 1917?

Den russiske revolusjon

Hvilken ministerpost hadde Winston Churchill ved utbruddet av første verdenskrig?

Marineminister

Hvem var keiser av Østerrike-Ungarn ved krigsutbruddet?

Frans Josef I

Se også: Andre verdenskrig.