Natur og Vitenskap

Gamle måleenheter

av

En skokk egg

Det er sjeldent feil med et egg eller to til frokost, men hvor mange egg går det egentlig på et snes?

Publisert 24.10.2023

Ole har to snes egg i kjøleskapet. Hvor mange egg har han totalt?

40 egg

Det er jo ingenting skryter naboen, jeg har en skokk egg! Hvor mange egg har naboen?

60 egg

Hvor mange dusin tilsvarer et gross?

12 dusin (144 stk)

Hvilket år ble metersystemet innført i Norge?

1875

Før metersystemet var fot en vanlig lengdeenhet å bruke i Norge og mange andre land. Hva var lengst av en fot og en alen?

Alen lengst (tilsvarte 2 fot)

Hvor mange fot tilsvarte en favn?

6 fot

Favn brukes også som en målenhet for ved. Hvor stor i kubikkmeter (m³) skal stabelen med ved være om du bestiller ved fra en forhandler i 2023?

2,4 m³

Se for deg at du levde i Norge i middelalderen. Hva ville vært en enklere måte å skrive 72 merker- eller 3 bismerpund smør?

1 laup smør

Tilbake til vår egen tid: Hastighet til sjøs (knop), regnes ikke i kilometer per time, men i …

Nautiske mil per time (nm/h)

Hvilken dimensjon i millimeter er det på materialet en ansatt ved et byggvarehus kommer med dersom du ber om en "to-tom-fire"?

48X98mm