Natur og Vitenskap

Markens grøde

av

Publisert 14.11.2023

Hva er de fire vanligste kornsortene som dyrkes i Norge?

Hvete, havre, bygg og rug

Hva heter gården hvor handlingen på TV-serien "Farmen" fant sted i årets sesong (2023)?

Fredheim gård

Hva slags dyr er Charolais og Simmental?

Storfe

I hvilken landsdel foregår handlingen i Knut Hamsuns roman "Markens Grøde" fra 1917?

Nord-Norge

Hva heter hovedpersonen i denne romanen?

Isak Sellanraa

Hvilket år ble Knut Hamsun tildelt nobelprisen i litteratur?

1920

Hvilken nasjon er verdens største maisprodusent?

USA

Hva er det bonden gjør etter at han har pløyd åkeren, og skal til å så?

Harver

I hvilket land (hovedsakelig) produseres traktormerket Valtra?

Finland

Hva slags dyr er Texel, Steigar, Rygja og Finsk landrase?

Sau