Geografi

Hovedsteder i Afrika

av

I hvilket Afrikansk land er Addis Abeba hovedstad?

Etiopia

Hva heter hovedstaden i Kenya?

Nairobi

Tidligere var Dar-es-Salaam hovedstaden i dette landet som ligger på Afrikas østkyst. Hvilken by er per dags dato landets hovedstad, og hva heter landet?

Dodoma, Tanzania (Det gis et poeng for hvert av svarene)

Hva heter hovedstaden i Marokko?

Rabat

Dette landet har flest innbyggere av alle landene på det Afrikanske kontinentet. Hvilket land skal vi frem til, og hva heter hovedstaden?

Nigeria, Abuja (Begge svar må avgis for å gi korrekt svar)

I hvilket Afrikansk land er Yaoundé hovedstad?

Kamerun

Hva heter hovedstaden i Mosambik?

Maputo

I hvilket Afrikansk land er Ouagadougou hovedstad?

Burkina Faso

Hva heter hovedstaden i Ghana?

Accra

I hvilket Afrikansk land er Brazzaville hovedstad?

Republikken Kongo