Historie

Berømte historiske slag

av

Hvilken nasjon gikk seirende ut av slaget ved Agincourt i 1415?

England

Frankrike under Napoleon overvant en prøyssisk styrke ledet av Blücher i Slaget ved Ligny. Fleip eller fakta?

Fakta

Hva het den norske kongen som falt i slaget ved Stamford Bridge år 1066?

Harald Hardråde

Hvilket berømt slag fant sted i Texas februar/mars 1836?

Slaget ved Alamo

Hva het hærføreren som ledet den seirende siden i slaget ved Cannae år 216 f.Kr.?

Hannibal

Hva het hærføreren som ledet den seirende siden i slaget ved Alesia år 52 f.Kr.?

Julius Cæsar

Hva het kongen som ledet Sparta i Slaget ved Thermopylene mot Perserne i år 480 f.Kr.?

Leonidas

Hvilket årstall sto slaget på Stiklestad?

1030

Slaget ved Waterloo var det avgjørende og siste store slaget i Napoleonskrigene. Hvilket årstall sto dette slaget?

1815

"Operasjon Uranus" var en del av hvilket berømt historisk slag?

Slaget om Stalingrad