Publisert 15.05.23

Lett oppvarming: Hvilken planet i solsystemet vårt er større enn Jupiter?

Ingen (Jupiter er størst)

Med to ord, kan du beskrive hva "Jupiters røde flekk" er?

En storm

Jupiter er den femte planeten fra sola. Hva heter de to naboplanetene? (Nummer fire og seks fra sola).

Mars (nummer fire) og Saturn (nummer seks)

Ifølge romersk mytologi, hva heter kona til guden Jupiter?

Juno

Hva har Jupiter til felles med Saturn, Uranus og Neptun? (Foruten at de alle er planeter i samme solsystem, og utgjør de "ytre planetene").

De er alle gassplaneter

Jupiter har minst 95 måner som vi vet om per i dag. Galileo Galilei oppdaget de fire største allerede i 1610, og de kalles derfor "de galileiske måner". Kan du nevne minst tre av de fire månene?

Io, Europa, Ganymedes og Callisto

Jupiters største måne er den største i hele solsystemet (og åpenbart en av de galileiske måner fra forrige spørsmål). Hvilken?

Ganymedes

Vet du forresten hva solsystemets nest største måne heter, og hvilken planet den går i bane rundt?

Titan (Saturn)

Litt vanskeligere: Hvem var den første til å observere Jupiters røde flekk?

Italieneren Giovanni D. Cassini

I april startet satellitten "Juice" sin ferd mot Jupiter og dens måner. Ferden skal etter planen ta åtte år. Hva er satellittens fulle navn?

Jupiter Icy Moons Explorer

Tips! God husketeknikk for å gjøre det bedre på quiz: Loci-metoden.