Geografi

Kommune- og fylkessammenslåing

av

Publisert 01.11.2019

Omtrent hvor stor del av Norges befolkning kommer det planlagte storfylket Viken til å bestå av?

Ca. En fjerdedel

I tillegg til fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, er det planlagt at også en av kommunene i dagens Vestfold skal bli en del av nye Viken fylke. Hva heter denne kommunen?

Svelvik kommune

Hvilken kommune slo Lardal seg sammen med i 2017?

Larvik kommune (Den nye kommunen heter Larvik kommune)

Hvilken tidligere Møre og Romsdalskommune, ble i 2019 en del av Trøndelag?

Rindal kommune

Hvilken kommune er det planlagt at Rygge skal slå seg sammen med i 2020?

Moss kommune (Den nye kommunen skal hete Moss kommune)

Hva blir navnet på den planlagte storkommunen som skal bestå av Agdenes-, Orkdal-, Meldal- og deler av Snillfjord kommune i 2020?

Orkland kommune

Hva blir navnet på det nye fylket bestående av dagens Hedmark og Oppland i 2020?

Innlandet fylke

Kan du nevne minst tre av de fire senjakommunene som er planlagt slått sammen til storkommunen Senja i 2020?

Berg-, Lenvik-, Torsken- og Tranøy kommune

Hvor mange fylker kommer Norge til å være inndelt i etter årsskiftet 2019/2020?

11 fylker

Hva blir det nye navnet på dagens Hordaland og Sogn og Fjordane?

Vestland